nederlands / english

De sordino wordt in het vdg repertoire niet gebruikt. Ik heb er eentje speciaal voor mijn instrument laten maken. Als deze op de kam bevestigd is kan ik niet meer extreem sul pont spelen.