nederlands / english

Dynamiek op de vdg is vergelijkbaar met cello, alleen het volume is anders: omdat de bvdg zeven snaren heeft is de kam vlakker dan die van een cello.


Dit feit, en ook de positie van de rechter hand,  maakt het makkelijker om akkoorden te spelen.

Het beïnvloedt wel de dynamiek; als ƒƒ gespeeld wordt en de druk van de stok op de snaar is te hoog, kan de naastliggende snaar snel geraakt worden. Heel hard geluid kan het beste bereikt worden door middel van akkoorden; het dynamische niveau bij het spelen van één snaar is altijd minder.