nederlands / english

Glissando kan of heel vloeiend worden gespeeld, zoals op andere strijkinstrumenten, of met ‘merkbare’, ‘hoorbare’ fretten. Korte glissandi werden in Frankrijk in de zeventiende en achtiende eeuw al toegepast als ornament.

Pizzicato
Zoals eerder al toegelicht zijn de snaren van de vdg gemaakt van darm. Pizz op darm klinkt anders dan pizz op metalen snaren. Bartok pizz is niet mogelijk op de vier hooge snaren (deze kunnen breken); op de lage (met metaal omwonden) snaren kan het wel, maar liever niet te vaak omdat het de stemming kan beïnvloeden.